ฟาร์มสุข ไอศกรีม

posted on 15 Jan 2013 09:28 by stonezoup in MyLifeStories directory Diary
ไม่ได้เข้ามาอัพบลอก exteen นานมาก เพราะหลังๆ เข้ามาแล้วมันโหลดช้ามาก นอกเหนือจากงานในชีวิตประจำวันอันมากมาย แต่วันนี้ที่เข้ามาพรุ่งความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะบอกเล่าเรื่องไอติมฟาร์มสุข
คืองี้
เมื่อก่อนนี้เราทำไอติมไปแจกเด็ก ชื่อโครงการว่า scoop the love
ตั้งแต่เริ่มทำจนมาถึงวันนี้ก็ 3-4 ปีแล้ว
ช่วงปีที่ 2 ที่ทำ scoop the love ก็มีลูกค้าพูดถึง "ความยั่งยืน" ให้ฟัง
ก็ลองไปศึกษาดู ว่าอะไรคือความยั่งยืน
แล้วมันก็ได้แนวคิดมาอันหนึ่งคือ
ทำไมไม่ลองเปลี่ยนจากที่เราทำไอติมไปให้เด็ก เป็นให้เด็กทำไอติม
เด็กทำเป็น มีรายได้ มีความภูมิใจ มีวิชาชีพติดตัว
พอคิดได้ก็เริ่มลงมือ ทำแผนธุรกิจด้วย เพราะอยากให้มันยั่งยืน มันต้องมีระบบ
เราเชื่อว่าระบบคือความยั่งยืน เราตาย ระบบยังอยู่
มีระบบแล้วต้องมีแบรนด์ด้วย คนจะได้เชื่อมั่น
ก็ตั้งชื่อแบรนด์ว่า ฟาร์มสุข farmsook
ชื่อนี้ได้มาจากความสุขจากด้านในของตัวเอง ได้ยินก็มีความสุขแล้ว
 
ส่งแผนธุรกิจแนวคิดนี้เข้าประกวด
ก็ได้รางวัลจาก สกส. สำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติมา
ก็เริ่มต้นทำฟาร์มสุขควบคู่ไปกับงานประจำอย่างจริงจัง
นับถึงตอนนี้ 8 เดือนแล้ว
 
แนวคิดมันเป็นแบบนี้
เราเข้าไปสอนเด็กด้อยโอกาสทำไอติม
แล้วนำออกไปขายให้
รายได้แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรกให้เด็กเป็นค่าผลิต (อันที่จริงเราจ่ายให้ตั้งแต่ตอนผลิตเสร็จ ขายได้-ไม่ได้เรารับผิดชอบเอง)
ส่วน 2 ซื้อวัตถุดิบกลับไปให้เด็กผลิตต่อ
ส่วน 3 เก็บสะสมไว้สอนเด็กกลุ่มต่อไป
 
อธิบายแบบคลิป http://youtu.be/tob8vpjgIow
 
เอนทรี่หน้าจะเข้ามาอัพให้ฟังต่อ

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

#1 By 12345 on 2013-01-16 16:01